Izstāde „UNESCO programma „Pasaules atmiņa”” Latvijā

Atmiņa ir mūsu dzīves sastāvdaļa, kas veido ne vien personīgo, bet arī visas Latvijas un pasaules kopīgo vēsturi. Atmiņas var būt fiksētas vai dokumentētas dažādos veidos – fotogrāfijās, vēstulēs, zīmējumos, dokumentos, atmiņu kladēs un citā taustāmā formā. Šīs fiksētās atmiņas ir mūsu dokumentārais mantojums, kas ir cilvēces kultūras mantojuma daļa un ietver informāciju par cilvēces, kultūru, valodu daudzveidību, un glabā liecības par piedzīvoto pierakstītā, uzzīmētā, gravētā vai jebkādi citādi dokumentāri fiksētā veidā uz jebkāda iespējamā informācijas nesēja.

UNESCO programma „Pasaules atmiņa” dibināta 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas atmiņas institūcijām izveidoja programmas Latvijas nacionālo reģistru, kura mērķis ir veicināt Latvijas nozīmīgākā dokumentārā mantojuma saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski. UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” īstenošana Latvijā ir viena no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darba prioritātēm ar mērķi apzināt Latvijas nozīmīgāko dokumentāro mantojumu un veicināt tā aizsardzību, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski.

2011. gadā programma „Pasaules atmiņa” tika īpaši izcelta ar tai veltītu apjomīgu izstādi „UNESCO programma „Pasaules atmiņa” latviešu un angļu valodā. Izstāde latviešu valodā tika eksponēta Latvijas skolās un bibliotēkās , tādā viedā aptverot lielu mērķauditoriju, veidojot Latvijas dokumentārā mantojuma vērtību atpazīstamību. Identiska izstāde angļu valodā tika prezentēta starptautiskai auditorijai, UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” 4. starptautiskajā konferencē “Kultūra – atmiņa – identitātes”, kas norisinājās Varšavā, Polijā.

Izstādes galvenais mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar UNESCO programmu „Pasaules atmiņa”, tās starptautisko un Latvijas nacionālo reģistru, un tajos iekļautās Latvijas dokumentārā mantojuma vērtības, kā arī atzīmēt 20. gadadienu kopš Latvijas pievienošanās UNESCO. Līdzās tam, šīs izstādes mērķis ir rosināt un veicināt Latvijas iedzīvotāju personīgā dokumentārā mantojuma apzināšanu un izzināšanu, tādā veidā apzinot vērtības un izceļot to, cik ļoti mēs visi esam saistīti ar savām atmiņām, stāstiem un pieredzēto.

Uzsākot 2012. gadu un atzīmējot UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" 20. gadadienu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija piedāvā iespēju pieteikties izstādes „UNESCO programma „Pasaules atmiņa”” eksponēšanai, rakstot uz e-pastu: programmas@unesco.lv, norādo laika periodu, kurā tiek plānots eksponēt izstādi, institūcijas pilnu nosaukumu, kontaktinformāciju un atbildīgo personu.
 
 
 
 

Izstādes materiālu apraksts

Izstādes saņemšanas un nodošanas kārtība

Saistītās aktivitātes

Atsauksmes par izstādi „UNESCO programma „Pasaules atmiņa””

Pozitīvie piemēri izstādes eksponēšanas laikā

 

 

 

 

 

<< Uz augšu  < Atpakaļ uz iepriekšējo lapu