Nomināciju iesniegšana


Nomināciju iesniegšana UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā notiek reizi četros gados saskaņā ar „Pasaules atmiņas” Latvijas nacionālā reģistra vispārējām vadlīnijām. Pirmais nomināciju iesniegšanas cikls noslēdzās 2009.gadā, otrais - 2013. gadā. Nākamo reģistra paplašināšanu plānots izsludināt 2017. gadā.

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra vispārējās vadlīnijas.doc

 Pieteikuma veidlapa nominācijai .doc

Nominācijas iesniedzējs vienā nomināciju iesniegšanas ciklā var pieteikt vienu nomināciju. Reģistram var nominēt vienīgi dokumentu oriģinālus, kas ir precīzi identificējami, autentiski, ar nozīmīgu ietekmi Latvijas un pasaules vēsturē, kā arī atbilst vienam vai vairākiem no kritērijiem: laiks, vieta, cilvēki, tēma, forma un stils. Nominācijas izvērtējumā tiek ņemts vērā nominētā dokumentārā mantojuma retums, integritāte, draudi saglabāšanai.

Dokumentārā mantojuma iekļaušana UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā ir priekšnosacījums Latvijas nominācijas tālākai izvirzīšanai „Pasaules atmiņas” starptautiskajam reģistram.

Plānotais nomināciju iesniegšanas un izvērtēšanas grafiks
UNESCO pogrammas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram 2017. gadā

 
 

Reģionālie semināri 2012. gadā

Semināru mērķis bija informēt atmiņas institūciju pārstāvjus par UNESCO programmu „Pasaules atmiņa” un Latvijas nacionālo reģistru, tā pienesumu lokālā, nacionālā un starptautiskā mērogā, kā arī mudināt apzināt atmiņu institūcijās esošus dokumentu oriģinālus, kas varētu būt nozīmīgi kā jūsu novada vēstures veidotājs, tā arī visas Latvijas un pasaules atmiņas glabātājs. Semināra dalībnieki tika informēti arī par tehniskiem jautājumiem apzināto dokumentu un nomināciju sagatavošanā un iesniegšanā.

UNESCO LNK seminārus rīkoja, atzīmējot programmas „Pasaules atmiņa” 20. gadadienu , kuras ietvaros UNESCO LNK zīmīgi pasniedza un atklāja UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” atpazīstamības zīmes muzejiem, kas glabā kādu no „Pasaules atmiņa” starptautiskajā vai Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautu nomināciju.


Reģionālais seminārs Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā, 21.08.2012.

Reģionālais seminārs AS "Latvenergo" Enerģētikas muzejā Ķegumā, 22.08.2012.

Reģionālais seminārs Talsu novada muzejā, 21.09.2012.

Reģionālais seminārs Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā, 13.11.2012.

 

<< Uz augšu  < Atpakaļ uz iepriekšējo lapu