Programma "Pasaules atmiņa"

Muzejus, arhīvus un bibliotēkas aicina pieteikties semināram par dokumentārā mantojuma saglabāšanu Cēsīs

6. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00 Cēsu Vēstures un mākslas muzejā (Pils laukums 9, Cēsis) notiks seminārs par dokumentārā mantojuma saglabāšanu un nomināciju pieteikumu sagatavošanu UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram. Uz semināru aicināti atmiņas institūciju – muzeju, bibliotēku, arhīvu, atsevišķu krātuvju – pārstāvji, kā arī citi interesenti, novadpētnieki un vēstures liecību popularizētāji.

 Semināra programmas projekts pieejams šeit .

_______________________________________________________________________________________________________

Var iesniegt jaunas nominācijas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram

Muzeji, arhīvi, bibliotēkas un citas atmiņu institūcijas un krātuves aicinātas apzināt dokumentu oriģinālus vai oriģinālu kolekcijas, kas liecina par kādu nozīmīgu vēsturisku pavērsienu norisi vai ietver būtiskus faktus par kādu notikumu, īpaši Latvijas vēsturē, un izvirzīt tos programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram. Tās var iesniegt līdz 30. aprīlim UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā.

Vairāk par nomināciju pieteikšanu UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” reģistram šeit.

 _____________________________________________________________________________________________________

2017. gadā UNESCO programmai „Pasaules atmiņa” aprit 25. gadadiena. Šogad izsludināta arī jauno nomināciju pieteikšana UNESCO programmas „Pasaules atmiņā” Latvijas nacionālajam reģistram. Par godu šiem notikumiem UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku rīkoja konferenci „Dokumenti un atmiņas institūcijas”, kas 30. janvārī no plkst. 10:00 norisinājās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 11. stāvā.
 

Plašāks apraksts pieejams šeit .
Ieskats konferences priekšlasījumos pieejams šeit .

______________________________________________________________________________________________________

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” īstenošana Latvijā ir viena no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darba prioritātēm ar mērķi apzināt Latvijas nozīmīgāko dokumentāro mantojumu un veicināt tā aizsardzību, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski.

Pateicoties Latvijas atmiņas institūciju atsaucībai un ieinteresētībai un UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālās komitejas mērķtiecīgam darbam, 2009.gadā ir izveidots UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisija izsaka patiesu pateicību visiem, kas snieguši atbalstu un savu ieguldījumu UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” īstenošanai Latvijā.

______________________________________________________________________________________________________

Latviju UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Starptautiskajā reģistrā pārstāv divas nominācijas:

 

Latvijas nominācija „Dainu skapis” – iekļauta 2001.gadā,

 

 

 
Baltijas valstu: Latvijas, Igaunijas un Lietuvas kopīga nominācija Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs  valstu vienotiem centieniem pēc brīvības” – iekļauta 2009.gadā. 

 

 

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs izveidots 2009.gadā, tajā iekļautas četras nominācijas:

 “Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936.-1940.”

 „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”

 “Raiņa un Aspazijas sarakste (1894–1929)” 

„Latvijas Centrālās Padomes Memorands. Rīga, 1944. gada 17. marts.”

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra papildinājumi 2013. gadā:

 „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924. – 1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”

Nominācijas „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss” papildinājumi


Skatīt jaunāko bukletu par Latvijas vērtībām UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" reģistros.

Skatīt 2009. gadā veidoto bukletu par Latvijas nominācijām UNESCO programmā "Pasaules atmiņa".

<< Uz augšu  < Atpakaļ uz iepriekšējo lapu